Hola!

Com ja vam avançar en el post anterior, avui venim a parlar dels tipus d’aliments que mengen els cavalls.

Farratges

El farratge és l’element fonamental sobre el qual s’ha d’assentar l’alimentació de qualsevol cavall. La qualitat i quantitat de farratge ajuda a mantenir la salut de l’cavall i redueix la incidència de còlics i problemes respiratoris, mantenint als cavalls en la seva activitat. El nivell de nutrients varia segons el tipus de farratge i maduresa en la collita.

Els cavalls poden consumir farratges frescos (pasturat), assecat (bales de fenc d’herba) o conservat en sitges (fenc), però la majoria s’alimenten a partir de fenc sec.

També hi ha el fenc d’alfals el qual té un major nivell de proteïnes i midó. Està indicat per eugues gestants i lactants o cavalls amb un desgast físic, però no es recomana com a única font de fibra. Pel que sempre s’ha de donar combinat amb fenc d’herba.

Després també hi ha la palla, que és una de les opcions que es fa servir per al llit del cavall i que moltes vegades als cavalls els agrada menjar-se una part, però no es recomana donar com a dieta.

Aliments concentrats

Els concentrats són un complement que és indispensable en certs moments productius, en el cas de cavalls d’alt rendiment, eugues gestants o lactants i poltres en creixement. Serveixen per satisfer totes les necessitats de nutrients, però no és fonamental. S’ha d’evitar l’alimentació amb concentrat de manera exclusiva, per permetre cert grau de benestar animal.

Els concentrats són una barreja de grans de cereals, greixos, proteïnes, vitamines, minerals, per millorar l’equilibri nutritiu. Entre els grans de cereals trobem civada, ordi, blat de moro, blat, entre altres, els quals són rics en proteïnes i hidrats de carboni.

La presentació dels concentrats pot ser en mix, pellets i pinsos extrusionats. Aquestes tres formes sovint tenen el mateix perfil de nutrients, però es processen de forma diferent.

Complements alimentaris

Aquests aliments completen la dieta dels nostres cavalls i generalment per a ells són com una llaminadura, així que podem donar-li-com a recompensa. Els més comuns són blocs de sal, pa, terrossos de sucre i algunes fruites, però COMPTE! Cal assegurar-se bé sobre quines fruites podem donar-li al nostre cavall i quines no, ja que podrien fer-li mal.

Si vols saber més sobre quines fruites podem donar-li al noste cavall y quines no, mira aquesta imatge que ha fet la Silvia de My Horseback View que ho explica molt bé, també pots visitar el seu blog!

Finalment, una cosa molt indispensable és que el cavall tingui accés sempre a aigua neta, pensa que un cavall beu entre 20 i 40 litres d’aigua a el dia. I recorda, després de fer un treball fort no ha de beure molta aigua freda de cop.

Ara ja saps tot el indispensable sobre l’alimentació dels cavalls, toca posar-ho en pràctica.

Gràcies a Blanca Mallafrè Torrell per la seva col·laboració proporcionant la seva aportació veterinària.